Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Thời hạn của giấy chứng nhận ISO 9001:2008 là bao lâu?

Tôi muốn hỏi là việc xây dựng và được cấp chứng nhận ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng mất bao nhiêu thời gian? Và nếu được cấp giấy chứng nhận thì thời hạn sử dụng của nó là bao lâu?

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 có thể được áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực. Do đó, thời gian cần thiết để xây dựng và đánh giá hệ thống này trong mỗi doanh nghiệp là không giống nhau. 


Giai đoạn này nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Phổ biên nhất là:
 1. Đầu tiên, tổ chức và doanh nghiệp cần phải quyết tâm và bố trí các nguồn lực liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
 2. Thứ hai, tình trạng hiện tại của tổ chức và doanh nghiệp đáp ứng được đến đâu so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 3. Thứ ba, mỗi tổ chức và doanh nghiệp khác nhau lại đòi hỏi việc triển khai những hệ thống có quy mô và độ phức tạp khác nhau.
 4. Cuối cùng, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức và doanh nghiệp.có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào năng lực của cán bộ, nhân viên, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia vào quá trình này.
Thòi gian cần thiết để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các tỏ chức/doanh nghiệp thường kéo dài từ 8-10 tháng. Nhanh nhất thì cũng là 3 tháng.


Về thời hạn áp dụng thì giấy chứng nhận ISO có hiệu lực trong 3 năm (tối đa là 4 năm). Sau khi hết hạn thì tổ chức và doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại nếu muốn. Việc kiểm định và cấp cứng nhận lần này được tiến hành tương tự lần đầu. Chứng chỉ được cấp lại cũng có hiệu lực từ 3 – 4 năm.

Trong khoảng thời gian chứng chỉ có hiệu lực thì các tổ chức kiểm định và cấp chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá, giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận đó tuân thủ đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001

Theo đó, việc đánh giá và giám sát định kỳ sẽ được diễn ra có thể 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng/lần tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn đọc hiểu hơn về chứng nhận ISO 9001. Chúc bạn thành công!

1 nhận xét:

 1. Tin tức mới cần chia sẻ môi người về chứng nhận tqp,chứng nhận hợp quy,chứng nhận iso


  KILLINE OPTICAL GROUP đơn vị sắp đầu tư lớn vào việt nam,
  TỈNH QUÃNG NGÃI,Thành Phố Quảng Ngãi ,Huyện Ba Tơ ,Huyện Bình Sơn ,Huyện Đức Phổ ,Huyện Minh Long ,Huyện Mộ Đức ,Huyện Nghĩa Hành ,Huyện Sơn Hà ,Huyện Sơn Tây ,Huyện Sơn Tịnh ,Huyện Tây Trà ,Huyện Trà Bồng ,Huyện Tư Nghĩa ,Huyện Lý Sơn
  Gia nhập TPP doanh nghiệp cần chuẩn bị hành trang gì,
  TỈNH QUÃNG NGÃI,Thành Phố Quảng Ngãi ,Huyện Ba Tơ ,Huyện Bình Sơn ,Huyện Đức Phổ ,Huyện Minh Long ,Huyện Mộ Đức ,Huyện Nghĩa Hành ,Huyện Sơn Hà ,Huyện Sơn Tây ,Huyện Sơn Tịnh ,Huyện Tây Trà ,Huyện Trà Bồng ,Huyện Tư Nghĩa ,Huyện Lý Sơn
  Những điều ảnh hưởng tới chứng nhận TQP hiện nay,
  TỈNH QUẢNG BÌNH ,Thành Phố Đồng Hới ,Huyện Minh Hóa ,Huyện Tuy Hóa ,Huyện Quảng Trạch ,Huyện Bố Trạch ,Huyện Quảng Ninh ,Huyện Lệ Thủy
  Những nguyên tắc công hợp quy được áp dụng trong điều 12
  Thông tin hữu ích hãy share nhé

  Trả lờiXóa